Yustinas Revenge

Action/Fiktion 18min, 2019 – SVT, Film i Väst.

Director/Writer – Isabella Carbonell
Photography – Karin Stenwall
Editor – Isabella Karlström
Music/Sounddesign/Dubbbingmixer/Foley – Per-Henrik Mäenpää

Yustina’s sister Polina is missing. She left their home in Kosovo to find work for them in a land far away…The land of Sweden. But then the letters stopped coming. Now Yustina finds herself in this new country where she has to find and save her big sister. Yustina’s journey will be filled with danger so in order to cope with a brutal reality she uses her imagination to create her own world.
A world where she’s capable of anything.
Yustinas syster Polina är försvunnen. Hon lämnade deras hem i Kosovo för att hitta arbete åt dem i ett land långt bort… Landet Sverige. Men så slutade Polinas brev komma. Yustina befinner sig nu i ett främmande land där hon måste hitta och rädda sin syster. Hennes resa kommer fyllas med faror och främmande platser. För att hantera en brutal verklighet använder hon sin fantasi för att skapa sin egen värld. En värld där hon är kapabel till vad som helst.

Yustinas hämnd – klipp from Ola Bäccman on Vimeo.