SMYGPREMIÄR PÅ BIO RIO

13-01-2014


En Bild från galapremiären av Hästmannen – Sista striden på Bio Rio, Stockholm. Från vänster: Jag, Hästmannen, Tell Aulin och Malcolm Dixelius.